Regler

Östra Svealands Hundungdom

  

 

Bestämmelser för Östra Svealands Hundungdoms

Ungdoms-DM 

 

 

 

 

Grenar, genomförande och resultat

 

Ungdoms-DM är en inofficiell tävling.

 

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-DM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

 

Tävlande har rätt att anmäla till flera grenar (i prioriteringsordning som skall anges (vid anmälan). Dock har arrangören ingen skyldighet att anpassa tävlingen därefter. Ungdoms-DM genomförs enligt officiella regler i följande grenar och klasser samt enligt nedanstående tillägg.

 

 

Villkor för deltagande

 

För deltagande i Ungdoms-DM krävs medlemskap i någon lokalklubb under Östra Svealands Hundungdom vilket skall vara löst senast vid anmälningstidens utgång.

 

Tävlingen är öppen för alla medlemmar från och med det år den tävlande fyller 6 år till och med det år denne fyller 25 år. Undantag: ingen övre åldersgräns för hjälpförare i rapporthundsklasserna. Hjälpförare över 25 år får däremot inte genomföra lydnadsdelen, budföring eller uppletande.

 

Ekipaget = förare och hund.

 

Ungdoms-DM är öppen för alla hundar. Undantag: I grenen Handling ska hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben. Tik som löper har rätt att delta om inte officiella regler säger annat.

 

 

Anmälan

 

Anmälan sker enligt inbjudan. Arrangören fastställer sista anmälningsdag. Startavgiften för deltagande på Ungdoms-DM beslutas av arrangören i samråd med distriktsstyrelsen. Vid återbud återbetalas anmälningsavgift endast mot uppvisande av läkar-, och/eller veterinärintyg.

 

 

Agility

Individuellt

 

Genomförs i två lopp i klasserna I, II och III. Alla anmälda ekipage startar i båda loppen och resultaten från båda loppen räknas ihop till ett slutresultat. Agility individuellt skall genomföras i ett agilityklasslopp och ett hoppklasslopp.

 

Deltagande skall ske i den klass hunden skulle ha tävlat i agilityklass enligt officiella regler. Det är den tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid anmälan på tävlingsplatsen.

 

Ordningsföljd mellan ekipage

De ekipage som har minst antal felpoäng placerar sig före annat ekipage oavsett tid. Ekipage som diskvalificerats i ett av loppen kan inte tilldelas något resultat, men har ändå rätt att starta i båda loppen. Vid lika antal fel och exakt samma tid avgörs placeringen via omhoppning på senast sprungna bana i klassen.

 

 

Bruks

 

Rapport, Spår och Sök i klasserna Appell, Lägre, Högre och Elit enligt regler för officiella bruksprov.

 

Arrangör har rätt att dela tävlingen över tävlingsdagarna, även tävlande som inte godkänts i huvudmoment har rätt att fullfölja tävlingen, men kan inte tilldelas mästerskapstitel eller medaljplats enligt nedan.

 

Vid lika antal poäng avgörs placeringen i första hand av uppnådd poäng i huvudmomentet och i andra hand av totalpoängen i specialmomenten. Vid lika poäng även här skiljs de tävlande åt enligt bästa sammanräknade poäng (baserat på båda domarnas bedömning, det vill säga snittpoängen) i följande moment:

- Appell och Lägre klass: Fritt följ, framförgående samt apportering.

- Högre/Elit klass: Fritt följ, framåtsändande samt apportering av tungt föremål. Vid lika poäng även här följer omtävlan enligt momenten ovan till dess att de tävlande skiljts åt. Vid upprepad omtävlan tillåts paus.

 

Handling

 

Enligt regler för SM-uttagningstävlingar och SM-final i Junior Handling, med tillägg av Minior Handling (6-9 år) samt Senior Handling (18-25 år). Bedöms enligt anvisningar för SM-final i Junior Handling.

 

Det är den tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuellt byte av hund senast vid anmälan på tävlingsplatsen.

 

Lydnad

 

Klass I, II, III samt Elit genomförs enligt regler för officiella lydnadsprov. Tävlingen genomförs i en omgång.

 

Vid lika poäng gäller att de tävlande skiljs åt enligt bästa sammanräknade poäng (baserat på båda domarnas betyg, det vill säga snittpoängen) i momenten:

- Lydnadsklass I: Fritt följ med koppel, inkallning samt stående.

- Lydnadsklass II: Fritt följ, inkallning med ställande samt fjärrdirigering. Lydnadsklass

- III och Elit: Fritt följ, inkallning med ställande och läggande samt fjärrdirigering.

 

Om de tävlande har lika poäng även i dessa moment gäller här omtävlan enligt momenten ovan till dess att de tävlande skiljts åt. Vid upprepad omtävlan tillåts paus.

 

Deltagande skall ske i den klass ekipaget skulle ha tävlat i enligt officiella regler. Det är den tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid anmälan på tävlingsplatsen.

 

Freestyle

 

Klass I, II, III enligt officiella regler som bedöms i samma bedömningskategorier och enligt samma poängsystem som de officiella klasserna.

 

Vid lika antal poäng vinner den hund som har flest poäng i kategorin “Utförande”. Har de fortfarande samma poäng vinner den hund som har uppnått flest poäng i kategorin ”Programmets planering och kvalitet”. Skulle det trots detta inte gå att särskilja ekipagen så gäller huvuddomarens redan satta totalpoäng. Skulle de ändå inte gå att särskilja så gäller huvuddomarens redan satta poäng i kategorin ”Utförande” i första hand och i kategorin ”Programmets planering och kvalitet” i andra hand. Om ekipagen fortfarande inte kan särskiljas gäller omtävlan till dess att de tävlande kan skiljas åt med ovan nämnd metod. Vid upprepad omtävlan tillåts paus.

 

Deltagande skall ske i den klass ekipaget skulle ha tävlat i enligt officiella regler. Det är den tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid anmälan på tävlingsplatsen.

 

Heelwork to music (HtM)

 

Klass I, II och III enligt officiella regler.

 

Vid lika antal poäng vinner den hund som har flest poäng i kategorin “Utförande”. Har de fortfarande samma poäng vinner den hund som har uppnått flest poäng i kategorin ”Programmets planering och kvalitet”. Skulle det trots detta inte gå att särskilja ekipagen så gäller huvuddomarens redan satta totalpoäng. Skulle de ändå inte gå att särskilja så gäller huvuddomarens redan satta poäng i kategorin ”Utförande” i första hand och i kategorin ”Programmets planering och kvalitet” i andra hand. Om ekipagen fortfarande inte kan särskiljas gäller omtävlan till dess att de tävlande kan skiljas åt med ovan nämnd metod. Vid upprepad omtävlan tillåts paus.

 

Deltagande skall ske i den klass ekipaget skulle ha tävlat i enligt officiella regler. Det är den tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid anmälan på tävlingsplatsen.

 

 

Rallylydnad

 

Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass samt Mästarklass genomförs enligt regler för officiella rallylydnadstävlingar. Tävlingen genomförs i ett heat, där alla ekipage genomför banan en gång. Poängen från heatet avgör de tävlandes placering. Deltagande skall ske i den klass ekipaget skulle ha tävlat i enligt officiella regler. Det är den tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid anmälan på tävlingsplatsen.

 

Vid lika poäng särskiljs de tävlande åt efter poängavdrag baserat på ”helhetsintryck”, där det ekipaget med det minsta poängavdraget vinner. Om de tävlande ändå inte kan skiljas åt gäller omtävlan på den tidigare körda banan tills ekipagen kan skiljas åt. Vid upprepad omtävlan tillåts paus.

 

Övrigt

 

Utöver ovanstående följer tävlingen även tillämpliga delar av SKK:s tävlings- och championatsbestämmelser samt registreringsbestämmelser.

 

 

Villkor för arrangör – anordnande

 

Distriktsstyrelsen utser arrangör efter ansökan, som ska skickas till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen ska eftersträva geografisk spridning över åren. Arrangemanget skall genomföras innan sista anmälningsdag till årets Ungdoms SM har varit. Den arrangör som ansöker om att arrangera Ungdoms-DM i samtliga grenar ska i första hand tilldelas arrangemanget.

 

Arrangör ska genomföra vaccinationskontroll på alla deltagande hundar samt kontroll av medlemskap på förarna. Löpkontroll skall genomföras på alla deltagande tikar i de grenar där löptikar ej får deltaga.

 

 

Kvalregler till U-SM via U-DM

 

Att du kvalar till U-SM betyder att distriktet står för kostnaderna för anmälningsavgift, mat och boende. Du får också åka med gratis till U-SM på av distriktet anordnad resa. (När U-SM arrangeras inom vårt eget distrikt ordnas ingen bussresa utan deltagarna får stå för resan själva.) Även om man kvalat till U-SM så måste man fortfarande anmäla sig själv till U-SM! Man behöver dock inte betala något, utan SHU:s kansli skickar en faktura till vårt distrikt.

 

Observera att om du inte kvalar till U-SM via U-DM så betyder det inte att du inte får vara med på U-SM, man kan fortfarande anmäla sig själv till U-SM.

 

Agility

Man korar en DM-mästare totalt, dvs resultat från hoppklass och agilityklass läggs ihop till det totala resultatet. De tre (3) första i varje klass kvalar och sedan en (1) för varje avslutat femtal

startande. I agility tillåts högst 15 fel i två lopp vid kvalningstillfället.

 

Lydnad

I lydnad kvalar de tre (3) första i varje klass och sedan en (1) för varje avslutat femtal tävlande. I lydnad skall dessutom lägst 2:a pris uppnås vid kvalningstillfället.

 

Handling

I handling kvalar de tre (3) första i varje klass (minior, junior och senior handling) och sedan en (1) för varje avslutat femtal tävlande.

 

Freestyle

I freestyle kvalar de tre (3) första i varje klass (klass I, II och III) och sedan en (1) för varje avslutat femtal tävlande. Dessutom skall lägst 20 poäng uppnås vid kvalningstillfället.

 

Heelwork to Music

I HTM kvalar de tre (3) första i varje klass (klass I, II och III) och sedan en (1) för varje avslutat femtal tävlande. Dessutom skall lägst 20 poäng uppnås vid kvalningstillfället.

 

Rallylydnad

I rallylydnad kvalar de tre (3) första i varje klass (nyb, forts, avancerad och mästare) och sedan en (1) för varje avslutat femtal tävlande. Dessutom skall lägst 65 poäng uppnås vid kvalningstillfället.

 

Bruks

Lägst godkänt resultat vid officiell tävling. Resultatet får inte vara äldre än ett år vid anmälningstidens utgång.

 

 

Antal kvalade i samtliga grenar ses i tabellen nedan.

Antal startande/klass

Antal kvalade

1-7

3

8

4

13

5

18

6

osv.

 

NYHETER!

2017-10-24

Vi välkomnar en ny hund-

ungdomsklubb till oss, nämligen Enköpings HU!

 

2017-09-27

Missa inte chansen att vinna ett presentkort på 500 kronor! Var med i vår fototävling!

 

 

 

 

 

____________________